Τετάρτη, 29 Απριλίου 2009

ΠΑΣΕΓΕΣ: Έρευνα για την μελισσοκομία στη Θεσσαλία από το Μελισσοκομικό Κέντρο

Ένας μικρός αριθμός μελισσοκόμων της Θεσσαλίας ασχολείται επαγγελματικά με τη μελισσοκομία, ενώ η συντριπτική πλειοψηφία έχει τη μελισσοκομία ως δευτερεύουσα ενασχόληση για την ενίσχυση του κύριου εισοδήματος, που προέρχεται από άλλες πηγές, σύμφωνα με τα συμπεράσματα έρευνας την οποία πραγματοποίησαν οι γεωπόνοι Γιώργος Σαμαράς και Ευαγγελή Ευθυμίου, καθώς και ο κτηνίατρος Γιώργος Παπαθανασίου, του Μελισσοκομικού Κέντρου Θεσσαλίας.

Η έρευνα έδειξε ότι το 89% των μελισσοκόμων της Θεσσαλίας ασκεί νομαδική μελισσοκομία. Συγκεκριμένα, το 40% πραγματοποιεί ελάχιστες μετακινήσεις εντός των ορίων του γεωγραφικού διαμερίσματος της Θεσσαλίας, ενώ το 49% μετακινεί τα μελισσοσμήνη σε μακρινές περιοχές (Χαλκιδική, Εύβοια, Πελοπόννησο).
Μετακινήσεις των μελισσοσμηνών εκτός των ορίων της Θεσσαλίας έχουν την τάση να πραγματοποιούν, σε μεγάλο βαθμό, οι μελισσοκόμοι των νομών Καρδίτσας (σε ποσοστό 70%) και Μαγνησίας (σε ποσοστό 67%).
Στον αντίποδα βρίσκονται οι μελισσοκόμοι των νομών Λάρισας και Τρικάλων, όπου μόνο το 28% και το 35% αντίστοιχα, μετακινεί τα μελισσοσμήνη εκτός των ορίων της Θεσσαλίας.
Φαίνεται πως το μικρότερο μέγεθος μελισσοκομικών εκμεταλλεύσεων και το γεγονός ότι, η μελισσοκομία αποτελεί δευτερεύουσα ενασχόληση, στερούν από τους μελισσοκόμους των δύο αυτών νομών μέσα και χρόνο για μεγάλες μετακινήσεις των μελισσιών.
Έτσι, λοιπόν, με βάση τα προαναφερθέντα, στους νομούς Καρδίτσας και Μαγνησίας, μόνο το 7% και 5% αντίστοιχα ασκεί στατική μελισσοκομία, ενώ στους νομούς Λάρισας και Τρικάλων τα ποσοστά ανέρχονται σε 16% και 15% αντίστοιχα.
Η μεγάλης έκτασης καλλιέργεια βαμβακιού αποτελεί σημαντική και σταθερή μελισσοβοσκή και κύρια πηγή μελιού για τους μελισσοκόμους στη Θεσσαλία.
Επιπλέον, η περιοχή διαθέτει πολύ σημαντικές, από άποψη μελισσοβοσκών, ορεινές και ημιορεινές περιοχές (Όλυμπος, Πήλιο, τμήματα της Πίνδου, Όθρης και Κίσαβος).
Οι περιοχές αυτές χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλία αυτοφυούς βλάστησης, ποωδών εποχιακών φυτών και γενικότερα φυτών μεγάλης μελισσοκομικής αξίας, όπως ρείκια, παλιούρια, έλατα, κουμαριές, καστανιές και πεύκα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας, σε ό,τι αφορά τον τρόπο διάθεσης της παραγωγής. Μόνο το 10% των μελισσοκόμων του δείγματος πουλάει το παραγόμενο μέλι αποκλειστικά χοντρικά, ενώ το υπόλοιπο 90% διαθέτει το μέλι στην αγορά είτε αποκλειστικά λιανικά (ποσοστό 58%) είτε και με τους δύο τρόπους (32%).
Καταγράφηκε, επίσης, μεγάλη διαφοροποίηση στον τρόπο διάθεσης της παραγωγής μεταξύ των τεσσάρων νομών της Θεσσαλίας. Το μεγαλύτερο ποσοστό των μελισσοκόμων που διαθέτουν το παραγόμενο μέλι αποκλειστικά χοντρικά, βρίσκεται στο νομό Μαγνησίας (19%) και ακολουθούν οι μελισσοκόμοι του νομού Καρδίτσας με ποσοστό 12%, ενώ στους νομούς Λάρισας και Τρικάλων μόνο το 4% και 3% αντίστοιχα διαθέτουν το μέλι αποκλειστικά χοντρικά.
Αντίθετα, στους νομούς Μαγνησίας και Καρδίτσας το 47% και 37% των μελισσοκόμων αντίστοιχα, πουλούν το μέλι τους αποκλειστικά λιανικά, ενώ στους νομούς Λάρισας και Τρικάλων το ποσοστό αυτό ανέρχεται σε 71%.
Τα αποτελέσματα αυτά ήταν αναμενόμενα, αφού στους νομούς Καρδίτσας και Μαγνησίας είναι καταγεγραμμένοι οι περισσότεροι επαγγελματίες μελισσοκόμοι, ενώ στο νομό Μαγνησίας δραστηριοποιείται στην εμπορία του μελιού και ο Μελισσοκομικός Συνεταιρισμός Βόλου.
Ένας ακόμα παράγοντας που αντικατοπτρίζει την κατάσταση της μελισσοκομίας στη Θεσσαλία, είναι η ηλικιακή κατανομή των μελισσοκόμων.Η έρευνα έδειξε ότι το 25% των μελισσοκόμων της Θεσσαλίας είναι ηλικίας έως 40 ετών, ενώ το 27% είναι από 60 ετών και πάνω. Ακόμη, σύμφωνα με την έρευνα, το 55% των μελισσοκόμων της Θεσσαλίας διαθέτει ιδιόκτητη αποθήκη την οποία χρησιμοποιούν αποκλειστικά για μελισσοκομική χρήση, ενώ ποσοστό 61% διαθέτει μελισσοκομικό αυτοκίνητο.
Οι μελισσοκόμοι των νομών Καρδίτσας και Μαγνησίας κατέχουν σε μεγαλύτερα ποσοστά ιδιόκτητη αποθήκη και μελισσοκομικό αυτοκίνητο, ακολουθούν οι μελισσοκόμοι του νομού Τρικάλων, ενώ τα μικρότερα ποσοστά καταγράφτηκαν στο νομό Λάρισας.
Παρατηρούμε ότι, στους νομούς Καρδίτσας και Μαγνησίας, όπου ο μέσος όρος των κατεχόμενων κυψελών είναι μεγαλύτερος, δραστηριοποιείται μεγαλύτερος αριθμός επαγγελματιών μελισσοκόμων και ασκείται νομαδική μελισσοκομία σε μακρινές αποστάσεις οι μελισσοκόμοι κατέχουν, όπως ήταν αναμενόμενο, σε μεγαλύτερα ποσοστά αποθήκη και μελισσοκομικό αυτοκίνητο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου